Zbiory online

Ciała leżące

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1993
Autor:Wiesław Szamborski (ur. 1941)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:akryl
Materiał:płótno
Wymiary:80,6 x 100,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1333

Sygn. śr.p. / signed right centre: Szamborski 93, i na odwrocie na płótnie oraz opis autorski / and on the reverse with the artist’s description on a patterned canvas with a flowery motif, dar artysty / gift of the artist 2015.

Bibl. / Lit.: Wiesław Szamborski. Malarstwo. / Painting, red. / ed. J. Dąbrowski, Warszawa / Warsaw 2011, nr / no. 186, s. / p. 196; Polski mężczyzna 1910-2010 / Polish Man 1910-2010, Katalog wystawy / Exhibition Catalogue, wybór i koncepcja / Selection and Concept I. Rajkowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2023, poz. 137, s. 258-259

Wyst. / Exh.: Polski mężczyzna 1910-2010, MNKi 2023

 

Wiesław Szamborski (ur. / born 1941)

Urodził się w Skarżysku-Kamiennej w województwie kieleckim, studiował w SGPiS (1959–1960) i ASP w Warszawie w pracowni m.in. Michała Byliny (dyplom 1966), współpracował i wystawiał z Markiem Sapettą, od 1968 przez wiele lat wykładał na macierzystej uczelni, w latach 80. aktywnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. Prace także w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, w kolekcjach prywatnych krajowych oraz zagranicznych.

Born in Skarżysko-Kamienna in the Kielce region, studied at the Business School (SGPiS, 1959–1950) and Academy of Fine Arts in Warsaw (among others atelier of Michał Bylina, graduation 1966), he co-operated and exhibited with Marek Sapetto, since 1968 for years he was a lecturer at the Warsaw Academy, he was an active member of the independent culture movement in the 1980s. His works are also in the collections of the National Museums in Cracow, Poznań, Warsaw, Wrocław, District Museum in Bydgoszcz, and private collections around the world.