Zbiory online

Siewca

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1946
Autor:Andrzej Zygmunt Oleś (1886?1952)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:70 x 49 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/389

Sygn. l.d.r. / signed bottom left: A Oleś / 1946., zakup / purchased 1973.

Bibl. / Lit.: A. Oborny, Kronika muzealna 1973, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 1975, t. 9, s. 592; Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, red. I. Rajkowska, Kielce 2005, kat. 368, s. 96.

Wyst. / Exh.: Przemijanie, MNKi 1990; Sztuka Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, MNKi 2005–2006.

Andrzej Zygmunt Oleś (1886–1952)

Urodził się w Iwoniczu, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktor praw) i w ASP w Krakowie (pracownie Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa i Stanisława Dębickiego, dyplom 1917), członek krakowskich grup Niezależni (1918–1920) i Zwornik (1928–1939), od początku lat 30. konserwator zabytków okręgu krakowskiego i województwa kieleckiego, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, współtwórca prywatnych kursów rysunku i malarstwa (wraz z Włodzimierzem Bartoszewiczem, 1947), współzałożyciel kieleckiego oddziału ZPAP (w 1945–1947 jego prezes), jeden z pierwszych kuratorów działu malarstwa powojennego Muzeum Świętokrzyskiego, malował głównie pejzaże i sceny rodzajowe, Muzeum zorganizowało jego wystawę jubileuszową w 1948. Prace także w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Born in Iwonicz, he studied at the Jagiellionian University (PhD in law) and Academy of Fine Arts in Cracow (Ateliers of Leon Wyczółkowski, Wojciech Weiss and Stanisław Dębicki, graduation 1917), member of Cracow artistic groups Niezależni (1918–1920) and Zwornik (1928–1939), the chief restorer in the Cracow District, then in the Kielce Voivodeship since the beginning of the 1930s, co-founder of private courses of drawing and painting (together with Włodzimierz Bartoszewicz, 1947), co-founder of the Kielce branch of the Polish Visual Artists Association, one of the first curators of the painting department of the then Świętokrzyskie Museum in Kielce, he painted mostly landscapes and genre scenes, the Museum organised his jubilee exhibition in 1948. His works are also in the collections of the National Museums in Cracow and Warsaw, Museum in Słupsk and Museum in Zielona Góra.