Zbiory online

Podwójność czasu

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1995
Autor:Adela Szwaja (1925?2019)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:135 x 134,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1254

Sygn. p.d.r. / signed bottom right : Adela Szwaja 195, i na odwrocie oraz opis autorski / and on the reverse with the artist’s description, dar autorki / gift of the artist 2011.

 

Adela Szwaja (1925–2019)

Studiowała w PWSSP w Gdańsku (pracownie Juliusza Studnickiego i Stanisława Teisseyre’a, dyplom 1956), zajmowała się również rysunkiem i tkaniną artystyczną, w czasie stanu wojennego współpracowała z instytucjami kościelnymi. Prace także w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Warszawie oraz kilku okręgowych.

Studied at the State Higher School of Visual Arts in Gdańsk (Ateliers of Juliusz Studnicki and Stanisław Teisseyre, graduation 1956), she was also interested in drawing and artistic textile, during the martial law in Poland in 1981–1983 she cooperated with church institutions. Her works are in the collections of the National Museums in Gdańsk and Warsaw and several district museums.