Zbiory online

Autoportret amerykański

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1976
Autor:Stanisław Wałach (1919?1983)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:tech. mieszana
Materiał:płyta
Wymiary:171 x 108 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1097

Sygn. p.d.r. / signed bottom right: ST. WAŁACH 76, dar / gift 1995.

Bibl. / Lit.: Stanisław Wałach 1919–1983, Kraków 1994, kat. 20, s. 38–39; I. Rajkowska, Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. / pp. 136–137.

Wyst. / Exh.: Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego 1976, Pałac Sztuki w Krakowie 1976–1977; Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, MNKi 1998–1999.

 

Stanisław Wałach (1919–1983)

Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego i ASP w Krakowie w pracowni Ignacego Pieńkowskiego (dyplom 1947), zajmował się różnymi technikami malarskimi – mozaiką, freskiem, wykonywał wielokrotnie polichromie także z Wacławem Taranczewskim, płaskorzeźby i modele przestrzenne, członek towarzystw ufologicznych. Od 1953 zorganizował w Kielcach, wrastając w tutejsze środowisko, szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych malarstwa, sam miał swoją pierwszą wystawę indywidualną we foyer tutejszego teatru, zaprojektował dekoracje wnętrz kieleckich budynków – filharmonii, radia, WRN, Muzeum Świętokrzyskiego, był założycielem kieleckiej grupy twórczej Wiosna-57, w latach 70. kilka razy przebywał w USA. Prace w zbiorach kilku polskich muzeów narodowych i okręgowych.

Studied at the State School of Decorative Arts and Art Industry and Academy of Fine Arts in Cracow (Atelier of Ignacy Pieńkowski, graduation 1947), he was interested in mosaic, fresco and wall painting, he created many polychromies also with the renowned Polish painter Wacław Taranczewski, reliefs and spatial models, a member of UFO societies. Since 1953 he mounted in Kielce several solo and group exhibitions, akcnowledged by local artistic circles, he had his own first solo show in the Kielce theatre’s foyer, designed interiors of seats of the Kielce philharmonic orchestra, radio station, local authorities, the Świętokrzyskie Museum, a co-founder of the art group Wiosna-57 in Kielce, several stays in USA in the 1970s. His works are in the collections of several Polish national and district museums.