Zbiory online

Brzeg - ratusz I

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1948
Autor:Ryszard Prauss (1902-1955)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:akwarela
Materiał:papier
Wymiary:70 x 100 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/509

Sygn. l.d. / signed bottom left: Ryszard Prauss/1948 r, dar / gift 1966.

Bibl. / Lit.: Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Kielce 2005, kat. 491, s. 99, il. kol.;

Miasta i zamki polskie według Ryszarda Praussa / Polish Towns and Castles by Ryszard Prauss, red. / ed. I. Rajkowska, Kielce 2016, kat. / cat. 6, s. / p. 36-37.

Wyst. / Exh.: Sztuka Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów MNKi i BWA w Kielcach, MNKi 2005/2006

 

Ryszard Prauss (1902–1955)

Kielczanin, bliźniaczy brat również malarza Stanisława, studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (późniejsza ASP, pracownie Miłosza i Jerzego Kotarbińskich, Tadeusza Pruszkowskiego, Kazimierza Bartłomiejczyka i Jana Gardowskiego, dyplom 1929), ukończył studium witrażowe u Mieczysława Kotarbińskiego i wyższy kurs pedagogiczny (w czasie studiów 11 razy nagrodzony za rysunek, malarstwo i grafikę artystyczną), po studiach osiadł w Kielcach, poświęcił się pracy pedagogicznej jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w okresie okupacji w Szkole Handlowej, od 1945 w obecnym liceum plastycznym, aktywnie uczestniczył wraz z bratem w życiu artystycznym Kielc, członek sekcji plastycznej przedwojennego Świętokrzyskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki (1921–1939), współzałożyciel kieleckiego ZPAP (prezes 1952–1955), Muzeum Świętokrzyskie w 1956 zorganizowało jego wystawę pośmiertną, a wdowa po nim Anna Narzymska-Prauss podarowała Muzeum ponad 700 jego prac. Artysta tradycyjny, specjalizujący się głównie w akwareli, ołówku i kredce, rzadziej węglu, także ilustrator (Wybór bajek Lessinga, Warszawa 1929), preferowana przez niego tematyka to przedstawienia głównie polskiej architektury w wariancie rekonstrukcyjnym, często na podstawie współczesnych artyście badań naukowych, i fantazyjno-narracyjnym przeważnie ze sztafażem, sceny z historii Polski, w tym w dużej części z czasów II wojny światowej, bazując na osobistych doświadczeniach naocznego świadka przedstawianych wydarzeń, o wiele rzadziej pejzaż. W 2016 Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowało wystawę i katalog polsko-angielski artysty Miasta i zamki polskie według Ryszarda Praussa.

Born in Kielce, a twin brother of Stanisław, also a painter, studied at the School (later the Academy) of Fine Arts in Warsaw (Ateliers of Miłosz and Jerzy Kotarbiński, Tadeusz Pruszkowski, Kazimierz Bartłomiejczyk and Jan Gardowski, graduation 1929), he also completed stained glass and pedagogical courses (during his studies eleven times awarded for drawing, painting and graphic art), he returned to Kielce to devote himself to teaching in secondary education schools, also during the Second World War (clandestine meetings), after that in the presently visual arts secondary education school, he was together with his brother a very active member of the interwar and post-war artistic life – the Świętokrzyskie Art Lovers Society (1921–1939), the Polish Artists Association in Kielce (co-founder and its president in 1952–1955), the then Świętokrzyskie Museum (presently National) organised his posthumous exhibition in 1956, and his widow Anna Narzymska-Prauss donated to the Museum over 700 of his works (mostly watercolours). The traditional artist whose specialisation was watercolour, pencil, crayon, rarely charcoal, also an illustrator (Wybór bajek by Lessing, Warsaw 1929), he preferred views of mostly Polish architecture, frequently reconstructed according to results of scholarly researches of his contemporaries, as well as the fantastical and narrative one often with staffage, scenes from the Polish history, including mainly scenes from the Second World War period produced by the deeply affected artist and eye-witness of represented historical events, much more rarely landscapes. In 2016 the National Museum in Kielce organised the artist’s temporary exhibition accompanied by the Polish-English catalogue Polish Towns and Castles by Ryszard Prauss.