Zbiory online

Portret cadyka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:Lata 1920.
Autor:Henryk Czarnecki (1889-1972)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Material:płótno
Wymiary:92,3 x 63,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-76

Związany rodzinnie z Kielecczyzną, absolwent krakowskiej ASP, osiadł w Kielcach jako wieloletni pedagog w szkolnictwie średnim (także na tajnych kursach Uniwersytetu Ziem Zachodnich w czasie II wojny światowej), konserwator polichromii i fresków w kościołach regionu, kieleckiej katedrze i pałacu biskupów krakowskich, aktywny współorganizator kieleckiego życia artystycznego od lat 1920., w 1945 założył Wojewódzką Szkołę Rzemiosł Artystycznych - obecny Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego. Jego córka Wanda Czarnecka (1913-2007) zapisem testamentowym przekazała większość rodzinnej ruchomej i nieruchomej spuścizny muzeum. Cadyk był ulubionym obrazem artysty, środowisko chasydów kieleckich miało wielokrotnie prosić go o możliwość kupna obrazu, bowiem model był przez nich czczony (Mordechaj Kuzmirer / Motele Twerski?), ale Czarnecki nigdy się nie zgodził.