Zbiory online

Portret cadyka

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1920 lata
Autor:Henryk Czarnecki (1889-1972)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:92,3 x 63,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-76

Henryk Czarnecki (1889–1972)

Urodził się w Czaplach Wielkich w ówczesnym województwie krakowskim, studiował w ASP w Krakowie (pracownie Teodora Axentowicza, Józefa Pankiewicza i Józefa Mehoffera, dyplom 1912), od 1915 oddany pedagog w szkołach Kielecczyzny i Kielc, konserwator w kościołach w regionie i Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich (obecnie siedziba Muzeum), współorganizator Koła Adeptów Sztuk Pięknych i Świętokrzyskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, w czasie II wojny światowej nauczyciel w szkolnictwie zawodowym i tajnym, w 1945 założyciel Wojewódzkiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych, upaństwowionej w 1949 (obecne kieleckie liceum plastyczne), jej dyrektor w latach 1945–1966, w 1956 współzałożyciel kieleckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Córka Wanda Czarnecka podarowała największą część jego spuścizny artystycznej Muzeum Narodowemu w Kielcach. Cadyk był ulubionym obrazem artysty, środowisko chasydów kieleckich miało wielokrotnie prosić go o możliwość kupna obrazu, bowiem model był przez nich czczony (Mordechaj Kuzmirer ? Motele Twerski?), ale Czarnecki nigdy się nie zgodził.

He was born in Czaple Wielkie in the then Cracow region, studied at the Academy of Fine Arts in Cracow (the ateliers of Teodor Axentowicz, Józef Pankiewicz and Józef Mehoffer, graduation 1912), he was a committed teacher in schools of the Kielce region and Kielce itself since 1915, restorer in churches of the Kielce region and the Former Palace of Cracow Bishops (presently the seat of the Museum), co-founder of two important fine arts societies in Kielce (Koło Adeptów Sztuk Pięknych and Świętokrzyskie Towarzystwo Miłośników Sztuki), during the Second World War he was a teacher at the underground and vocational schools, in 1945 co-founder of presently the visual arts secondary education school in Kielce (its director in 1945–1966), in 1956 co-founder of the Society of Friends of Fine Arts there, his only daughter Wanda Czarnecka bequeathed the largest part of his oeuvre to the National Museum in Kielce.