Zbiory online

Golgota

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1963-1964
Autor:Władysław Hasior (1928-1999)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:assemblage
Materiał:dykta
Wymiary:76 x 59-71 x 17,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/185

Absolwent Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem u Antoniego Kenara, później wykładowca tamże, studiował na ASP w Warszawie u Mariana Wnuka (dyplom 1958), a także w pracowni Ossipa Zadkine’a we Francji, wykładowca w PWSSP we Wrocławiu, twórca wielu pomników, mimo swej wyjątkowej na naszym gruncie oryginalności doceniany przez większość polskich krytyków i historyków sztuki, znany na świecie, choć nie jako prekursor mimo artystycznego pionierstwa. Odrzucając racjonalizm i wykalkulowanie renesansu zwrócił się ku sztuce, jak sam podkreślał, autentycznie plebejskiej, niezafałszowanej i szczerej, emocjonalnej, odwołującej się do romantycznej i ludowej polskiej wyobraźni, z założenia symbolicznej, bo przenoszącej pokłady treści i konotacji; będąc prekursorem pop-artu jako sztuki wykorzystującej rekwizyty XX-wiecznej cywilizacji, połączył ją z materiałowym ascetyzmem art brut i arte povera (sięgał głównie po przedmioty wynajdywane na różnego rodzaju wysypiskach), i wyposażył w eschatologię i sentymentalizm (jak konstatował Maciej Gutowski w: Kraków okrojony, Kultura 1974, nr 50, s. 44), o których zachodniemu pop-artowi nawet się nie śniło. Prace w zbiorach kilkunastu polskich muzeów narodowych i okręgowych oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Golgota, 1963-1964, sygn. i opis autorski na odwrocie?, assemblage dykta, 76 x 59-71 x 17,5 cm, zakup 1983, MNKi/W/185

Bibl.: Oborny A., Nabytki artystyczne w roku 1984, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kraków 1990, t. XV, s. 418; Rogozińska B., Tematy biblijne we współczesnym malarstwie polskim, Art & Business 1994/11/12, s. 65-68, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/30, s. 81; Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg? / The European Rauschenberg?, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2014, s. 126, il. kol.

Wyst.: Przemijanie, MNKi 1990; Biblia we współczesnym malarstwie polskim, MN Gdańsk 1994; Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg, MOCAK 2014