Zbiory online

Przestrzeń

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Płaskorzeźba
Datowanie:1970
Autor:Aleksander Kobzdej (1920-1972)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Materiał:olej dykta gips
Wymiary:92 x 60 x 11 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/234

Studiował na Politechnice we Lwowie i Gdańsku, ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa, Władysława Lama, ASP w Warszawie (dyplom 1955), wykładowca tamże oraz w PWSSP w Sopocie i Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Hamburgu, często wystawiał i zmieniał style, maniery, techniki, autor jednego z najbardziej znanych polskich obrazów socrealistycznych Podaj cegłę!, 1950. Po 1956 Kobzdej stworzył cykl rzeźbiarskich szczelin (dobry przykład malarstwa materii), z których jedną Muzeum posiada.

 

Przestrzeń, 1970, olej dykta gips, 92 x 60 x 11 cm, zakup 1977, MNKi/W/234

Bibl.: Oborny A., Kronika muzealna 1978, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 1982, t. XII, s. 348/349; Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 28, s. 72-73, il.;

Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/43, s. 84

Wyst.: Berlin 1970; Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach 1978; Malarstwo Polski Ludowej-Tendencje-Kierunki, MNKi 1979; Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999