Zbiory online

Ściana B

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1960
Autor:Jadwiga Maziarska (1913-2003)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:tech. miesz.
Materiał:płótno
Wymiary:120 x 120,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/360

Studiowała na ASP w Krakowie u Władysława Jarockiego, Stefana Filipkiewicza i Ignacego Pieńkowskiego (dyplom 1939), członkini Grupy Krakowskiej, od końca lat 1950. wielokrotnie w Paryżu, od końca lat 1940. pioniersko zajęła się kompozycjami czysto abstrakcyjnymi antycypując na początku lat 1950. zachodnie malarstwo materii - abstrakcję ciepłą, w przeciwieństwie do zimnej, poddanej geometrycznym rygorom -Maziarska jednakowo traktowała obydwa te nurty abstrakcyjnego malarstwa.

 

Ściana B, 1960, na odwrocie opis autorski?, tech. mieszana płótno, 120 x 120,5 cm, zakup  1977, MNKi/W/360

Bibl.: Chrobak J., Jadwiga Maziarska, Kraków 1991, poz.16, s. 66, il. 16, s. 27; Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 33, s. 82-83, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/72, s. 88

Wyst.: Monograficzna wystawa prac z lat 1948-1991,TPSP Kraków 1991; Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999; Jadwiga Maziarska Wystawa monograficzna, Miejska Galeria Sztuki Extravagance, Sosnowiec 2002