Zbiory online

Abstrakcja

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1958
Autor:Jerzy Nowosielski (1923-2011)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:60,9 x 44 cm
Nr inwentarzowy: MNKi/W/382

Jerzy Nowosielski (1923-2011)

Studiował w Staatliche Kunstgewerbeschule, Instytucie Sztuk Plastycznych i ASP w Krakowie w pracowni Eugeniusza Eibischa (dyplom 1961), badał kolekcję ikon na Ukrainie (Lwów 1942), członek Grupy Krakowskiej, wykładowca na krakowskiej ASP i łódzkiej PWSSP, tworzył polichromie kościelne (wieloletnia fascynacja hieratyczną, dostojną sztuką ikonową), projekty witraży, w 2003 w Galerii Zachęta w Warszawie odbyła się wielka restrospektywa artysty zorganizowana przez promującą jego twórczość Galerię Starmach w Krakowie.

 

Abstrakcja, 1958, sygn. na odwrocie centrum: JERZY NOWOSIELSKI/1958, olej płótno, 60,9 x 44 cm, zakup w Desa, Salon nr 4, Warszawa 1975, MNKi/W/382

Bibl.: A. Oborny, Kronika muzealna 1975, w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1977, t. X, s. 553; Kostołowski A., Nowaczyk, Jerzy Nowosielski. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznanań 1993, kat. 67; Jerzy Nowosielski [Katalog wystawy], Galeria Starmach Fundacja Nowosielskich 2003, kat. 264, s. 205, 714, il.; W.  Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. / cat. 12, s. / pp. 38-39, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2008, kat. II/82, s. 89, 94, il.

Wyst.: Stała galeria MNKi od 2006. Czasowe: Jerzy Nowosielski, MN Poznań 1993, II pokaz MN Wrocław 1993, III pokaz Zachęta Warszawa 1993;Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999; Jerzy Nowosielski, Galeria Zachęta Warszawa 2003; Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2017-2019