Zbiory online

Zygmuntowska

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1982
Autor:Zbylut Grzywacz (1939-2004)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:80,8 x 80,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-183

Sygn. na odwrocie i opis autorski śr. / signed on the reverse with the artist’s description centre: Zbylut GRZYWACZ/"ETAP II" - PRYCZA ("ZYGMUNTOWSKA") / z CYKLU "REKOLEKCJE WIŚNICKIE" ... 1982, zakup od artysty / purchased from the artist 1983.

Bibl. / Lit.: Oborny A., Nabytki artystyczne w roku 1984, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kraków 1990, t. XV, s. 419; Zbylut Grzywacz, BWA Kielce 1991, poz. 39; Wystawa jubileuszowa. Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach z lat 1984-1988, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 1993, t. XVII, s. 377; Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat.81, s.182-183, il. kol.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/29, s. 81, il. kol.;

Polski mężczyzna 1910-2010 / Polish Man 1910-2010, Katalog wystawy / Exhibition Catalogue, wybór i koncepcja / Selection and Concept I. Rajkowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2023, kat.126, s. 251-252

Wyst. / Exh.: Wystawa jubileuszowa na 80-lecie MNKi, MNKi 1988-1989; Przemijanie, MNKi 1990; Malarstwo Zbyluta Grzywacza, BWA Kielce, Częstochowa, Busko,1991-1992; Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999; Historia i Polonia, MNKi 2009

Glosa / Glosses: Obraz reprezentuje bardzo dobre artystycznie połączenie współczesnej społeczno-politycznej ekspresjonistycznej figuracji z ikonograficznym nawiązaniem do nagrobków królewskich Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta w wawelskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, wzoru wielu późniejszych polskich nagrobków szlacheckich - więźniowie na piętrowych pryczach, internowani w dopiero co wprowadzonym w Polsce w 1981 stanie wojennym, leżą w charakterystycznej tzw. sansovinowskiej pozie. / The painting represents a very good artistic combination of contemporary social-politic expressionist figuration and iconographic reference to royal gravestones of Sigismund I the Old and Sigismund II Augustus in Sigismund’s Chapel at the Wawel Castle, the model of many subsequent Polish noble gravestones – prisoners on bunk beds, interned during only just imposed in Poland in 1981 martial law, lying in the characteristic so called Sansovino pose.

Zbylut Grzywacz (1939-2004)

Studiował w ASP w Krakowie (pracownia Emila Krchy, dyplom 1963), wykładowca tamże, współzałożyciel grupy WPROST (1966) wraz z Maciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem, reprezentującej stylistycznie nową figurację, nawiązującą z premedytacją do artystycznego zaangażowania w rzeczywistość PRL Andrzeja Wróblewskiego w latach 40.–50., w wykonaniu Grzywacza naturalistyczną i turpistyczną, zgodną z pesymistyczną wizją świata artysty żyjącego w epoce Solidarności i stanu wojennego.

Studied at the Academy of Fine Arts in Cracow (the atelier of Emil Krcha, graduation 1963), a lecturer there, a co-founder of the art group WPROST (1966), together with Maciej Bienasz, Leszek Sobocki and Jacek Waltoś, representing stylistically New Figuration which deliberately drew on political engagement of the Polish left-wing painter Andrzej Wróblewski in the 1940s and 1950s., but in the instance of Grzywacz, his figuration is naturalistic and ‘ugly’ in accordance with the artist’s pessimistic viewpoint of the times of the Polish trade union Solidarity and the martial law of general Wojciech Jaruzelski.