Zbiory online

Bartek

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Płaskorzeźba
Datowanie:Lata 1970.-1980.
Autor:Adam Wolski (1937-2011)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Materiał:gips polichromowany
Wymiary:29,5 x 54,5 x 4,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1125

Adam Wolski  (1937-2011)

Urodził się w Zagnańsku koło Kielc, brat rzeźbiarki Zofii Wolskiej, studiował w PWSSP we Wrocławiu i Łodzi, ostatecznie ukończył ASP w Warszawie (dyplom 1963), także rzeźbiarz, scenograf, projektant i realizator wielu monumentalnych kompozycji ściennych w Kielcach (m.in. w Politechnice Świętokrzyskiej, w Kieleckim Centrum Kultury), na Kielecczyźnie i w Polsce (ok. 200 realizacji, wiele z nich już nie istnieje), organizator działań artystycznych i promocyjnych, łączących architekturę z malarstwem, rzeźbą i żywym modelem, pierwszych w Polsce aukcji dzieł sztuki (od 1980), założyciel Krajowych Aukcji Sztuki, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda (od 1996), marszand (właściciel Galerii AW), założyciel Rady Artystycznej Twórców Kieleckich, w Zagnańsku stworzył kulturalne centrum nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również ogólnopolskich działań artystycznych, w dziedzinie malarstwa sztalugowego podtrzymywał tradycję XX-wiecznej martwej natury i pejzażu, czasami w połączeniu z collagem i eksperymentami fakturowymi, natomiast w dziedzinie nowoczesnej dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskiej wypracował w latach 70. i 80. własną stylistykę, odmianę abstrakcji niegeometrycznej i geometrycznej, owocnie wykorzystującą nowe technologie budowlane (acekolowa płyta azbestowo-cementowa), wcześniej porównywaną do monumentalnego malarstwa meksykańskiego José Orozco, Diego Rivery czy Alfaro Siqueirosa, kontynuowaną w mniejszych formach dostępnych dla prywatnego kolekcjonera. Prace także w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

 

Bartek, 1970.-1980., gips polichromowany, 29,5 x 54,5 x 4,1 cm, dar artysty 2004, MNKi/W/1125

Bibl.: Wolski. Obecność w sztuce [Album-katalog wystawy English translation],  Kielce 2004, red. I. Rajkowska, kat. 266, s. 53, il. kol. s. 197; Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, red. I. Rajkowska, Kielce 2005, kat. 1464, s. 127, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2008, kat. II/124, s. 103, 104, il.; Adam Wolski. Sztuka w architekturze / Art in Architecture, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2011, red. / ed. I. Rajkowska, kat. / cat. 82, s. / p. 97, il.

Wyst.: Adam Wolski. Obecność w sztuce. Wystawa jubileuszowa, MNKi 2004; Adam Wolski. Sztuka w architekturze, MNKi 2011; Flora polonica, MNKi 2022-2023