Zbiory online

Szkic postaci

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1957
Autor:Adam Wolski (1937-2011)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno płyta paździerzowa
Wymiary:80,2 x 64,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W1179

Adam Wolski  (1937-2011)

Urodził się w Zagnańsku koło Kielc, brat rzeźbiarki Zofii Wolskiej, studiował w PWSSP we Wrocławiu i Łodzi, ostatecznie ukończył ASP w Warszawie (dyplom 1963), także rzeźbiarz, scenograf, projektant i realizator wielu monumentalnych kompozycji ściennych w Kielcach (m.in. w Politechnice Świętokrzyskiej, w Kieleckim Centrum Kultury), na Kielecczyźnie i w Polsce (ok. 200 realizacji, wiele z nich już nie istnieje), organizator działań artystycznych i promocyjnych, łączących architekturę z malarstwem, rzeźbą i żywym modelem, pierwszych w Polsce aukcji dzieł sztuki (od 1980), założyciel Krajowych Aukcji Sztuki, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda (od 1996), marszand (właściciel Galerii AW), założyciel Rady Artystycznej Twórców Kieleckich, w Zagnańsku stworzył kulturalne centrum nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również ogólnopolskich działań artystycznych, w dziedzinie malarstwa sztalugowego podtrzymywał tradycję XX-wiecznej martwej natury i pejzażu, czasami w połączeniu z collagem i eksperymentami fakturowymi, natomiast w dziedzinie nowoczesnej dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskiej wypracował w latach 70. i 80. własną stylistykę, odmianę abstrakcji niegeometrycznej i geometrycznej, owocnie wykorzystującą nowe technologie budowlane (acekolowa płyta azbestowo-cementowa), wcześniej porównywaną do monumentalnego malarstwa meksykańskiego José Orozco, Diego Rivery czy Alfaro Siqueirosa, kontynuowaną w mniejszych formach dostępnych dla prywatnego kolekcjonera. Prace także w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

 

Szkic postaci, 1957, sygn. na odwrocie na płycie: Adam Wolski / “SZKIC POSTACI” / 1957, olej, płótno, płyta paździerzowa, 80,2 x 64,2 cm, zakup od artysty 2007, MNKi/W/1179.

Bibl.: Wolski. Obecność w sztuce [Album-katalog wystawy English translation], red. I. Rajkowska, Kielce 2004, kat. 12, s. 40, 60.

Wyst.: Stała galeria MNKi - Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej