Zbiory online

Projekt dla Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Niewachlowie ? kolejna wersja

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Płaskorzeźba
Datowanie:Po 2006
Autor:Adam Wolski (1937-2011)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Materiał:ceramika polichromowana
Wymiary:32 x 22 x 6,4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1281

Adam Wolski  (1937-2011)

Urodził się w Zagnańsku koło Kielc, brat rzeźbiarki Zofii Wolskiej, studiował w PWSSP we Wrocławiu i Łodzi, ostatecznie ukończył ASP w Warszawie (dyplom 1963), także rzeźbiarz, scenograf, projektant i realizator wielu monumentalnych kompozycji ściennych w Kielcach (m.in. w Politechnice Świętokrzyskiej, w Kieleckim Centrum Kultury), na Kielecczyźnie i w Polsce (ok. 200 realizacji, wiele z nich już nie istnieje), organizator działań artystycznych i promocyjnych, łączących architekturę z malarstwem, rzeźbą i żywym modelem, pierwszych w Polsce aukcji dzieł sztuki (od 1980), założyciel Krajowych Aukcji Sztuki, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda (od 1996), marszand (właściciel Galerii AW), założyciel Rady Artystycznej Twórców Kieleckich, w Zagnańsku stworzył kulturalne centrum nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również ogólnopolskich działań artystycznych, w dziedzinie malarstwa sztalugowego podtrzymywał tradycję XX-wiecznej martwej natury i pejzażu, czasami w połączeniu z collagem i eksperymentami fakturowymi, natomiast w dziedzinie nowoczesnej dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskiej wypracował w latach 70. i 80. własną stylistykę, odmianę abstrakcji niegeometrycznej i geometrycznej, owocnie wykorzystującą nowe technologie budowlane (acekolowa płyta azbestowo-cementowa), wcześniej porównywaną do monumentalnego malarstwa meksykańskiego José Orozco, Diego Rivery czy Alfaro Siqueirosa, kontynuowaną w mniejszych formach dostępnych dla prywatnego kolekcjonera. Prace także w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

 

Projekt dla Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Niewachlowie – kolejna wersja, po 2006, ceramika polichromowana, 32 x 22 x 6,4 cm, dar artysty 2012, MNKi/W/1281

Bibl.: Adam Wolski. Sztuka w architekturze / Art in Architecture, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2011, red. / ed. I. Rajkowska, kat. / cat. 51, s. / p. 66, il.

Wyst.: Adam Wolski. Sztuka w architekturze, MNKi 2011