Zbiory online

59/103

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1959
Autor:Marian Warzecha (Ur. 1930)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:tusz
Materiał:papier
Wymiary:59,3 x 84,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1102

Studiował na ASP w Krakowie (malarstwo i scenografia, dyplom 1957), UJ (Wydział Humanistyczny), jego pierwsze samodzielne kompozycje powstały już w latach nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a rysunki, collages i obrazy technomorficzne wyznaczające przyszłą twórczość w końcu lat 1940-tych, członek Grupy Krakowskiej. Od końca lat 1960-tych zajął się śledzeniem związków łączących naukę ze sztuką, zastosowaniem metod racjonalnych w tej ostatniej, w 1970 rozpoczął współpracę z inż. W. Pieniądzem nad systemami metazbiorów. Praca mieszcząca się ściśle w nurcie naukowych poszukiwań autora, przy czym zauważyć należy, że ogólnoświatowy wybuch zainteresowań artystów nauką, i to nauką ścisłą (science w nomenklaturze anglosaskiej) polski artysta wyprzedził przynajmniej o kilka lat. Równie matematyczne podejście do sztuki na naszym gruncie reprezentował Ryszard Winiarski.

Stała Galeria MNKi od 2019.