Zbiory online

Permutacje I

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1967 około
Autor: Jan Ziemski (1920-1988)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:drewno
Wymiary:48,7 x 48,7 x 9,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1143

 

Urodzony w Kielcach, studiował w Szkole Malarstwa i Rysunku, UMCS (medycyna) i KUL (historia sztuki) w Lublinie, od końca lat 1940-tych zainteresowany astronomią, kosmonautyką, science-fiction, współzałożyciel grupy Zamek w Lublinie w 1956, od końca lat 1950-tych tworzył kompozycje bezprzedmiotowe, płaskorzeźbione z mas plastycznych, w 1965 zwraca się ku geometrii - powstają obrazy z listew łukowych, kontynuowane do końca lat 1970. Kolejna, już klasyczna praca z cyklu rozpoczętego w połowie lat 1960-tych, akcentująca wagę reguł geometrii i rygorystycznej metody, nie odbiegająca z ducha i formy od ogólnoświatowych trendów w sztuce, w tym przypadku wyśmienite połączenie op-artu z minimal artem, a także nauką ścisłą.

Stała Galeria MNKi od 2019.

Por.: I. Rajkowska, Jan Ziemski. Z polskich kolekcji prywatnych / From the Polish Private Collections, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2009, kat. 52, s. 75, il. kol.