Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Sztuka współczesna

Kolekcja działu obejmuje prace artystów w większości polskich - ponad 260 twórców, malarstwo, rzeźba, techniki mieszane - tworzących w XX i XXI wieku, począwszy od eklektycznie nowoczesnych Formistów aktywnych jeszcze w latach 1960. Międzywojnie (1918-1939) reprezentowane jest skromnie, przeważnie przez charakterystyczne wtedy dla całej Europy kierunki klasycyzująco-kolorystyczne, ludowo-narodową stylizację, łódzko-warszawską abstrakcyjną awangardę ważną dla światowej sztuki (Henryk Stażewski) oraz przykłady indywidualnych manier. Lewicujące i komunizujące środowisko Grupy Krakowskiej reprezentują na przykład Leopold Lewicki, Józef Jarema i Maria Jarema, Adam Marczyński czy Jonasz Stern.

Zjawiskiem najsilniej oddziałującym na hierarchię i artystyczny porządek lat 1930.-1950. był koloryzm kapistów i ich stylistycznych naśladowców, po II wojnie profesorów wielu polskich uczelni artystycznych, kształcących czołówkę twórców aktywnych od końca lat 1950. Po okresie dominacji socrealistycznego modelu państwowej sztuki przedstawiającej odgórnie zadekretowanego i szybko odrzuconego zarówno przez władzę, jak twórców około 1955 roku (tzw. realizm socjalistyczny – posiadamy kilka jego przykładów w kolekcji), ze zdwojoną siłą tworzy pokolenie urodzone ok. 1920. i wznawia działalność Grupa Krakowska. Prace jej członków stanowią ciekawy zespół stylów i manier (kubizm, surrealizm, taszyzm, abstrakcja zimna i ciepła) wyrażający ich niezmienną potrzebę nowoczesności i odrzucenia wszelkich anachronizmów. Inne polskie środowiska reprezentowane są przez jedną lub kilka prac, w tym pojedyncze prace artystów nie mieszczących się w ramach podręcznikowo scharakteryzowanych kierunków sztuki nowoczesnej, a bardzo ważnych dla sztuki polskiej dzięki swojej oryginalności, na przykład Zbigniew Makowski czy Jerzy Stajuda.

Dział posiada kilka odrębnych dużych zespołów prac polskich i kieleckich artystów pochodzących głównie z darów ich samych, rodziny lub kolekcjonerów (w tym ponad 500 głównie akwarel Ryszarda Praussa), a także niewielką kolekcję prac artystów emigracyjnych. Stefanowi Żechowskiemu i Adamowi Wolskiemu poświęcono osobne strony internetowe. Nieliczne prace sztuki obcej pochodzą z lat 1980. (Holandia, Ukraina, USA, Włochy).

 

KATALOG ARTYSTÓW - SZTUKA WSPÓŁCZESNA

 

 Indeks artystów

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
CCLXVII Stefan Gierowski (Ur. 1925) 1976 Sztuka współczesna
Kielce Edward Dwurnik (Ur. 1943) 1980.-1990. Sztuka współczesna
Portret cadyka Henryk Czarnecki (1889-1972) Lata 1920. Sztuka współczesna
Akt kobiecy i półakt męski Maja (Maria) Berezowska (1898-1978) 1947 Sztuka współczesna
Artysta i muzy Stefan Żechowski (1912-1984) 1978 Sztuka współczesna
Autoportret alegoryczny Rafał Malczewski (1892-1965) 1923 Sztuka współczesna
Biała kapliczka Władysław Hasior (1928-1999) 1976 Sztuka współczesna
Droga Jan Cybis (1897-1972) 1965 Sztuka współczesna

Powrót