Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Sztuka współczesna

Kolekcja działu obejmuje prace artystów w większości polskich - ponad 260 twórców, malarstwo, rzeźba, techniki mieszane - tworzących w XX i XXI wieku, począwszy od eklektycznie nowoczesnych Formistów aktywnych jeszcze w latach 1960. Międzywojnie (1918-1939) reprezentowane jest skromnie, przeważnie przez charakterystyczne wtedy dla całej Europy kierunki klasycyzująco-kolorystyczne, ludowo-narodową stylizację, łódzko-warszawską abstrakcyjną awangardę ważną dla światowej sztuki (Henryk Stażewski) oraz przykłady indywidualnych manier. Lewicujące i komunizujące środowisko Grupy Krakowskiej reprezentują na przykład Leopold Lewicki, Józef Jarema i Maria Jarema, Adam Marczyński czy Jonasz Stern.

Zjawiskiem najsilniej oddziałującym na hierarchię i artystyczny porządek lat 1930.-1950. był koloryzm kapistów i ich stylistycznych naśladowców, po II wojnie profesorów wielu polskich uczelni artystycznych, kształcących czołówkę twórców aktywnych od końca lat 1950. Po okresie dominacji socrealistycznego modelu państwowej sztuki przedstawiającej odgórnie zadekretowanego i szybko odrzuconego zarówno przez władzę, jak twórców około 1955 roku (tzw. realizm socjalistyczny – posiadamy kilka jego przykładów w kolekcji), ze zdwojoną siłą tworzy pokolenie urodzone ok. 1920. i wznawia działalność Grupa Krakowska. Prace jej członków stanowią ciekawy zespół stylów i manier (kubizm, surrealizm, taszyzm, abstrakcja zimna i ciepła) wyrażający ich niezmienną potrzebę nowoczesności i odrzucenia wszelkich anachronizmów. Inne polskie środowiska reprezentowane są przez jedną lub kilka prac, w tym pojedyncze prace artystów nie mieszczących się w ramach podręcznikowo scharakteryzowanych kierunków sztuki nowoczesnej, a bardzo ważnych dla sztuki polskiej dzięki swojej oryginalności, na przykład Zbigniew Makowski czy Jerzy Stajuda.

Dział posiada kilka odrębnych dużych zespołów prac polskich i kieleckich artystów pochodzących głównie z darów ich samych, rodziny lub kolekcjonerów (w tym ponad 500 głównie akwarel Ryszarda Praussa), a także niewielką kolekcję prac artystów emigracyjnych. Stefanowi Żechowskiemu i Adamowi Wolskiemu poświęcono osobne strony internetowe. Nieliczne prace sztuki obcej pochodzą z lat 1980. (Holandia, Ukraina, USA, Włochy).

 

KATALOG ARTYSTÓW - SZTUKA WSPÓŁCZESNA

 

 Indeks artystów

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Matka Boska Marian Czapla (1946-2016) 1979 Sztuka współczesna
Nawet w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu Marian Kopf (Ur. 1926) 1967 Sztuka współczesna
Obroty Erna Rosenstein (1913-2004) 1959 Sztuka współczesna
Obszar koncentrujący Jan Berdyszak (Ur. 1934) 1976-1977 Sztuka współczesna
On - Ja. Studium młodzieńca Marian Czapla (1946-2016) 1981-1993 Sztuka współczesna
On - Młodzieniec Marian Czapla (1946-2016) 1975 Sztuka współczesna
On dit volatil par comparaison avec les oiseaux Zbigniew Makowski (Ur. 1930) 1978 Sztuka współczesna
Opłakiwanie Ukrzyżowanego (część lewa tryptyku Parawan epitafialny) Marian Czapla (1946-2016) 1993-2003 Sztuka współczesna

Powrót