Zbiory online

"Ostróg (G.Wołyńska)"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz) (1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Warszawa
Technika:Litografia
Materiał:Papier
Wymiary:31,1 x 44,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/967
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M. Fajansa, Warszawa

"Album widoków historycznych Polski...", seria I, plansza 14

Pejzaż wiejski z widokiem na ruiny zamku na wzgórzu. Pod ryc. tekst:

Ruiny Zamku obronnego założonego przez Fedkę z Nieświesza Xięcia/

 na Ostrogu w r. 1221. Ruina nosi datę 1325 r.