Zbiory online

"Białołówka (G. Kijowska)"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz) (1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Warszawa
Technika:Litografia
Materiał:Papier
Wymiary:31,4 x 44,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/979
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M. Fajansa, Warszawa

"Album widoków historycznych Polski...", seria I, plansza 28

Pejzaż z widokiem na ruiny zamku Koreckich i kościół farny p.w. św. Jana Nepomucena w Białołówce. Pod ryc. tekst:

Zamek obronny założony w XVII wieku przez X. Annę z Chodkiewiczów Korecką dla schro-/

nienia uciekającym rodakom z niewoli pogańskiej. W ostatnich czasach należał do Hr. Po-/

tockich Hermana i Józefa.