Zbiory online

"Białopole (G. Kijowska)"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz) (1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Warszawa
Technika:Litografia
Materiał:Papier
Wymiary:31,3 x 45,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/982
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M. Fajansa, Warszawa

"Album widoków historycznych Polski...", seria I, plansza 33

Pejzaż z widokiem na kościół farny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Białopolu. Pod ryc. tekst:

Starożytne Zamczysko na którym stoi Kościół wzniesiony przez Hr./

Wincentego Tyszkiewicza Referendarza W.X.L.