Zbiory online

"Białocerkiew (G. Kijowska)"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz) (1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Technika:Litografia
Materiał:Papier
Wymiary:30,8 x 44,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/986
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M. Fajansa, Warszawa

„Album widoków historycznych Polski...", seria I, plansza 37

Widok kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, na wzniesieniu. Pod ryc. tekst:

Na starem Zamczysku z czasów Olgierda założonem r. 1331 stoi Kościół/

katolicki fundowany r.1550 przez Fryderyka Prońskiego.