Zbiory online

"Alexandrówka (G. Kijowska)"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz) (1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Technika:Litografia
Materiał:Papier
Wymiary:31,4 x 44,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/988
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M. Fajansa, Warszawa

„Album widoków historycznych Polski...", seria I, plansza 39

Widok neogotyckiego pałacyku Grabowskich, nad rozlewiskiem wodnym. Pod ryc. tekst:

Pałac nad rzeką Jaśminą, posiadłość Michała Grabowskiego literata.