Zbiory online

Karta wstępna albumu "Ansichten von Krakau und der gegend.MDCCCV.Ansichten aus Pohlen"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1843 - 1867
Autor:Friedrich Philipp Usener (1773-1867)
Technika:Sepia
Materiał:Papier
Wymiary:16,9x19,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/473

Karta wstępna albumu z widokami wykonanymi przez  niemieckiego prawnika Friedricha Philippa  Usenera w trakcie jego  podróży do Polski w 1805 r. Wewnątrz zawiera 70 rysunków wykonanych piórkiem i malowanych sepią, dokumentujących w większości  zabytki architektury Krakowa i zamek w Chęcinach.  Scena rodzajowa ukazuje szlachcica i dwóch chłopów na tle pejzażu z chatą. Autor uchwycił różnice dzielące oba stany i wiernie oddał szczegóły obcych dla niego ubiorów. szlacheckiego kontusza i krakowskich sukman.  Skromna drewniana krytą słomą chata pozbawiona jest komina a dym z paleniska  może uchodzić poprzez w dziury w dachu.

Bibliografia

Marta Samek, Widoki Krakowa w albumie Friedricha Philippa Usenera, w: Rocznik Krakowski 1995, r.61.