Zbiory online

Kielce - widok Bramy Krakowskiej i katedry - rekonstrukcja

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1938 - 1943
Autor:Ryszard Prauss (1902-1955)
Technika:Ołówek
Materiał:Papier
Wymiary:30,7x 43,0 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/1857

Widok nieistniejącej Bramy Krakowskiej w Kielcach należy do dużego zespołu rysunków architektonicznych Ryszarda Praussa, liczącego 175 obiektów. Artysta utrwalił w nich zabytkowe budowle Krakowa, Wrocławia, Tarnowa, Sandomierza i szeregu innych miejscowości.. W swoich pracach mających niekiedy charakter fantazji architektonicznych, obok znanych sobie z autopsji budowli umieszczał obiekty nieistniejące. Brama Krakowska była ważnym elementem pejzażu miejskiego Kielc, niewielkiego ośrodka biskupiego, zanim została rozebrana przez zaborców rosyjskich w latach 60 XIX w. Rekonstrukcja bramy zachowała utrwalony w przekazach ikonograficznych trójprzelotowy układ i biegnący górą ganek, stanowiący istotny elementem systemu komunikacyjnego łączącego najważniejsze budowle wzgórza zamkowego. ( pałac, katedrę i kościół św. Trójcy) Znane z tych samych przekazów, gładkie pozbawione detali kamiennych barokowe elewacje bramy  artysta wzbogacił o renesansowe portale zdobione bogato płaskorzeźbą. Ukazana w głębi kompozycji bryła katedry dominującej nad całym miastem uległa przekształceniu poprzez dodanie do korpusu nieistniejącego transeptu. W artystycznej wizji Bramy Krakowskiej Ryszarda Praussa widać skłonność artysty do stosowania form renesansowych, którymi wzbogacał barokowe  zabytki Kielc.