Zbiory online

Rodzina Jezusa Chrystusa (teza doktorska)

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1747 r.
Autor:Georg Christoph Kilian (1709-1781), według: Johann Christoph Storer (1611-1671)
Technika:Mezzotinta
Materiał:Jedwab
Wymiary:112x70 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2670

Tezy filozoficzne bronione w kolegium pijarów w Radomiu, zadedykowane Janowi Stanisławowi Dębińskiemu  ( zm. 1754) komisarzowi województwa krakowskiego do  Trybunału Skarbowego ( Radomskiego). Przedstawienie rodziny Jezusa Chrystusa.   Kompozycja figuralna tworząca piramidę zwieńczoną postacią Boga Ojca  nad Marią i  Józefem prezentujący Dzieciątko,   po bokach towarzyszą im Joachim i  Anna. Poniżej  z lewej strony Zachariasz i Elżbieta rodzice Jana Chrzciciela, Maria Salome i Maria Kleofasowa. Centrum wypełniają święci ukazana w zróżnicowanych, dynamicznych pozach, z atrybutami: Jan Chrzciciel, Jan Ewangelista. Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Juda Tadeusz.  Wszystkie postacie wraz z objaśnieniem łączących ich związków pokrewieństwa wymienia tekst umieszczony u dołu przedstawienia. Cała kompozycja stanowi barokową interpretację funkcjonującego w ikonografii chrześcijańskie od czasu średniowiecza tematu „Rodzina Marii”, opartego na tekstach apokryfów Nowego Testamentu,  skąd czerpano wiedzę  relacjach rodzinnych łączących postacie wymieniane w  Biblii. Dolny pas karty zajmuje inskrypcja łacińska przedzielona pośrodku kartuszem z herbem Rawicz i dedykacją.

Bibliografia

 Sztuka niemiecka Polska kolonia artystyczna w Monachium. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w  Kielcach, opr. M.Samek, J.Mielcarska-Kaczmarczyk, T.Kosiński, E.Jeżewska, red. E. Postoła, Kielce 1993, s.12.

 Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach. Katalog wystawy pod redakcją Anny Kwaśnik-Gliwińskiej, Kielce 2008,III/19, s.116.