Zbiory online

"Sisara tue par Jahel"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1760 - 1770
Autor: Johann Christoph Winkler (1720 - 1797) według Martin Johann Schmidt (1718 - 1801)
Technika:Miedzioryt
Materiał:Papier
Wymiary:49.9 x 58,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/27

We wnętrzu pogrążonego w półmroku namiotu, młoda kobieta prezentuje wojownikowi  w hełmie z pióropuszem na głowie i buńczukiem w jednej ręce, lezące na posadzce ciało mężczyzny ze skronią przebitą kołkiem, obok niego porzucony młot. Ubrana w długą, luźną szatę, unosi do góry tkaninę osłaniająca zabitego, nad którym pochyla się jeden z żołnierzy uzbrojony w halabardę. Zgromadzonym w namiocie osobom towarzyszy pies. Scena zaczerpnięta z Biblii: zabójstwo przez Jael wodza kananejskiego Sisery, chroniącego się w jej namiocie przed Barakiem, Księga Sędziów 4.17-22. Rycina sygnowana u dołu pośrodku: J.C.Winkler Sc. Et Excudit. Poniżej tekst rozdzielonej herbem dedykacji dla generała artylerii Ferdinanda  Philippa  grafa von Harsch (1704 - 1792) , od  Ferdinanda Landerera ( 1730 lub 1746-1795). Powtórzona sygnatura: Jo. Christoph Winkler, Excudit Vienna.