Zbiory online

Talerz ze sceną figuralną

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Rzemiosło artystyczne
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:początek XIX w.
Autor:Sylwester Dawid Mirys (1750-1810), François Antoine Legros d'Anizy (1772-1848)
Miejsce powstania lub znalezienia:Francja, Creil
Technika:druk podszkliwny
Materiał:fajans
Wymiary:Wys. 3,3 cm, śred. 23,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/R/870
Wytwórnia:Stone, Coquerel et Le Gros Paris

Sygnatury: na dnie wycisk: CREIL; czarny (szary) drukowany znak: w kole: STONE/COQUEREL/ET/LE GROS/PARIS, wokół: PAR BRENET D'INVENTION MANUFACTURE DE DECORS SUR PORCELAINE, FAIENCE;  czarna drukowana cyfra 44.

François Antoine Legros d'Anizy (1772 - 1848) współpracownik wytwórni w Sèvres w latach 1802-1848, gdzie opracował własną metodę reprodukcji miedziorytów. Proces ten udoskonalił w sposób pozwalający na zastosowanie druków na różnych powierzchniach. W 1808 roku otrzymał patent na swój wynalazek druku na porcelanie. Połączył siły z Johnem Hurtfordem Stone'em i Athanase Marie Martin Coquerel’em, którzy byli już partnerami w fabryce ceramiki szlachetnej w Creil. W zawartej w 1808 roku na dziesięć lat spółce Legros d'Anizy był jedynym technologiem. Odpowiadał również za dobór tematów dekoracji, ustalanie cen oraz nadzór i kierowanie zespołem malarzy i rytowników. Tematykę przedstawień czerpano z bajek Lafontaine’a, historii Francji i dziejów rzymskich. Przedstawiano portrety wielkich ludzi dawnych i współczesnych, monumenty Paryża, widoki miast itd. 

Scena na podstawie miedziorytu Sylwestra  Dawida Mirysa z pracy Figures de l'histoire de la République Romaine … wydanej w Paryżu w 1799 roku. Grafika nosi tytuł „LA MERE DES DIEUX”.