Zbiory online

Dzbanek - akwamanila z herbami Gozdawa i Trąby odmienne

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Rzemiosło artystyczne
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:2. poł. XVII w.
Miejsce powstania lub znalezienia:Włochy, Faenza (?), Castelli (?)
Materiał:Majolika, polewa cynowa
Wymiary:Wys. 25,6 cm, śr. stopy 11 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/R/1060

Na froncie korpusu tarcza w ugrowym obramieniu, podzielona w poziomie, pod kapeluszem biskupim z trzema rzędami węzłów. W części dolnej tarczy, na niebieskim tle, żółta lilia - herb Gozdawa, wyżej stylizowane trzy trąby - Trąby odmienne. Na powierzchni naczynia biała kryjąca polewa cynowa (bianchi di Faenza).

Naczynie można wiązać z Mikołajem Stefanem Pacem (1623-1684), wojewodą trockim i kasztelanem wileńskim, który w 1670 roku złożył piastowane urzędy, rozstał się z żoną i przyjął niższe święcenia kapłańskie. Jeszcze przed oficjalnym unieważnieniem jego małżeństwa przez papieża (1679) w 1672 roku został mianowany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego biskupem wileńskim. Dlatego też uroczysty ingres w katedrze wileńskiej odbył się dopiero w 1681 roku. Pac kilkakrotnie jeździł do Rzymu i być może podczas z jednej z takich podróży zamówił w Faenzy lub Castelli zestaw do wody złożony z dzbana i tacy, z którego do dziś zachował się tylko dzban.