Obiekt tygodnia

Witebsk, Białoruś 1900 rok
Dąb, metal, szkło optyczne
122 x 37,5 x 37,5
Nr inw. MNKi/S/8

Fragment kości miednicznej
wymiary: 60x70 cm
MNKi/A/165

Drewno, polichromia olejna
Wys. 46, podstawa: 8x12 cm
Nr inw. MNKi/E/801

Przed 1668 Malarz nieznany
Napis w kartuszu rokokowym zwieńczonym koroną pięciopałkową w lewym dolnym  rogu: "Joannes / Wielopolski / Palatinus / Cracoviensis"[Jan Wielopolski wojewoda krakowski] Olej, płótno 228 x 119 cm 
Nr inw. MNKi/M/1604

Jerzy Nowosielski (1923-2011)
Olej płótno
73,2 x 56,2 cm
Zakup 1962
Nr inw. MNKi/W/383

Zespół XVIII-wiecznych odpisów listów pasterskich biskupa Kajetana Sołtyka.