Obiekt tygodnia

ok. 1863
Kość/ masa?
Dł. 31 cm
Nr inw. MNKi/Ż/29

Miejsce znalezienia: Skrobaczów, pow. Busko-Zdrój
Materiał: srebro
Nr inw. MNKi/A/1087

Rzeźba w drewnie, polichromia olejna
Wymiary: wys. 35 cm; śr. podstawy 10,5 cm
Ignacy Bochenek (1882-1935), Drochów, przed 1935 r.
Nr inw. MNKi/E/3158
W zbiorach od 1971 r.

Artur Stefan Nacht-Samborski (1898-1974)
1950-1957
Olej płótno
64,3 x 45,4 cm
Przekaz 1992, nr inw. MNKi/W/370

Ulotka- odezwa do Polaków przypominająca znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz wzywająca do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 125. rocznicy jej uchwalenia.

Stefan Dąbrowski
Autoportret
Ok. 1870-1880
MNKi/M/2081