Jan Błyskosz (1931-1992)
1978
Olej na desce
58 x 50,5 cm
MNKi/Ż/175

Rosja, Sankt Petersburg 1783
złotnicy: Monogramista AG, Monogramista ATT
Srebro, trybowanie, wycinanie
31,5 x 28,0 cm 474,0 g
MNKi/R/2261

Rafał Hadziewicz
Matka Boska z Dzieciątkiem
Płótno, olej
MNKi/M/150

Eugeniusz Brożek, ur. 1947
Sędziszów 1984
Sygn.: p.d.r. Brożek E. 84 r.
Olej, płótno
77 x 92 cm
MNKi/E/4946

Zanzibar, Afryka 1891
Kokos, metal
13,1 x 10 cm
MNKi/S/265

W kolekcji numizmatycznej Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach, znajduje się kilka egzemplarzy środków płatniczych, wydanych przez żydowską administrację getta łódzkiego. Wyemitowane w getcie monety i banknoty cechuje w istocie duży stopień unikatowości, albowiem na całym obszarze zajętym przez III Rzeszę

Rafał Hadziewicz (1803-1886)
1854 (?)
Olej, płótno
62,5x50
MNKi/M/167

Polska, Warszawa po 1928
Mennica Państwowa w Warszawie
Miedź
Średnica 35 mm
Dar Marka Axentowicza
MNKi/H/5679