Album "Kurier Poranny"

Drukarnia F. Burzyńskiego Warszawa
22-23.12.1900
Jedwab, tektura, mora, wstążka, druk czarny
Wys. 39,5, szer. 30 cm
MNKi/S/659/1-4

Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej, Henryk Sienkiewicz otrzymał wiele dowodów uznania od czytelników, przyjaciół, uczniów
i studentów, instytucji, grup zawodowych i redakcji czasopism. Były to różnego rodzaju albumy i dyplomy, przedmioty użytkowe, obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki. Ukazało się również kilka unikatowych wydań gazet, w całości lub w znacznej części poświęconych pisarzowi. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje album od redakcji „Kuriera Porannego”, na który składają się dwa numery tego pisma z 22 i 23 grudnia 1900 roku oraz tygodnik „Echo muzyczne, kulturalne i artystyczne”, również z 22 grudnia 1900 roku. Są one niezwykłe nie tylko ze względu na treść, ale przede wszystkim ze względu na formę, gdyż zostały wydrukowane na białym jedwabiu. Oryginalna jest też oprawa albumu – oklejona białym jedwabiem, zawierająca złote napisy: dedykację „Henrykowi Sienkiewiczowi w dniu jubileuszu”, tytuł „Kurier Poranny” i datę „22.12.1900”.

W liczącym 12 stron pierwszym egzemplarzu pisma, zamieszczono m.in. artykuł Adama Dobrowolskiego „Henryk Sienkiewicz. Sylwetka jubileuszowa” z rysunkowym portretem pisarza, a także artykuł „Prasa rosyjska o Sienkiewiczu”. W gazecie znajduje się zapowiedź wieczornych uroczystości jubileuszowych w warszawskim ratuszu (22 grudnia) oraz informacje o darach i obchodach w całym kraju. Kolejny numer „Kuriera” jest nieco obszerniejszy, zawiera 16 stron. Szczególną uwagę zwracają tu artykuły „Jubileusz H. Sienkiewicza”, z dokładnym opisem uroczystości z dnia poprzedniego – w kościele św. Krzyża, ratuszu i Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie wystawiono jednoaktową sztukę „Zagłoba swatem”, napisaną przez Sienkiewicza specjalnie na tę okoliczność. W „Echu muzycznym, teatralnym i artystycznym”, liczącym 12 stron, zamieszczono m.in. fotografię siedzącego w fotelu Sienkiewicza (wg fotogramu Jana Mieczkowskiego), oraz artykuły: „Henryk Sienkiewicz. XXV. Profil pisarza i dramaturga” autorstwa Walerii Marrene-Morzkowskiej; „Zagłoba swatem. Opowiadanie według scenariusza” i „Konkurs na libretto Sienkiewiczowskie”, a ponadto zapowiedź wieczornej uroczystości.

„Kurier Poranny” był dziennikiem informacyjno-publicystycznym wydawanym w Warszawie w latach 1877-1939. Jego poprzednikiem było pismo „Antrakt”, istniejące od roku 1875 i redagowane przez znanego warszawskiego fotografa Jana Mieczkowskiego. Dwa lata później sprzedał on gazetę Feliksowi Fryzemu, który zmienił tytuł na „Kurier Poranny”. Początkowo miał cechy pisma brukowego, ale od lat 80. zamieszczano tu materiały poświęcone sprawom politycznym, gospodarczym, kulturalnym i obyczajowym. Po 1918 roku gazeta była związana z obozem piłsudczykowskim.

„Echo muzyczne, teatralne i artystyczne” ukazywało się znacznie krócej. Początki również sięgają 1877 roku, ale ostatni egzemplarz wyszedł w roku 1907. Pismo było poświęcone sprawom teatru, muzyki i literatury.

Powrót