Olej na płycie
45,6x37,8 cm
Polska, Włochy 1896-1902
MNKi/S/1842/19

Polska 1921
Olej, płótno
98 x 97,8 cm
MNKi/M/1177

Drzeworyt, papier
31,4 x 24,3 cm, 44,6 x 35 cm
Dar Andrzeja i Janiny Mrożewskich 2013, poz. 159.
Nr inw. MNKi/GR/4133

Rataje 1980
68,5 x 70,5 cm
Nr inw. MNKi/E/5332

Papier, druk
9 x 13,6 cm
Dar Krzysztofa Durleja
MNKi/Mat/H/416

Malarz nieznany, XIX w. wg Guido Reni (1575-1642)
Olej, płótno
32 x 43 cm
MNKi/M/1687

Miejsce znalezienia: Chroberz, pow. Pińczów
Datowanie: okres wpływów rzymskich, faza B2-C1 (ok. 80-260 r. n.e.)
Materiał: kość
9 x 6,6 cm, MNKi/A/4386

MNKi/R/2326
1987 rok
100 x118 cm
osnowa – bawełna, wątek – wełna, technika kilimowa