Marian Czapla, Maria Magdalena

Maria Magdalenasygn. l. dz.: czapla ‘93, na odwrocie opis autorski: MARIA MAGDALENA ... / ACRYL /
akryl, płótno
wym. 180 x 120 cm
MNKi/W1355

Piękny, soczysty kolorystycznie przykład aktu kobiecego, w powiązaniu z ulubionym przez artystę wątkiem nowotestamentowym, w bardziej optymistycznej i mniej drapieżnej wersji.

Marian Czapla (1946-2016)
Ur. w Gackach k. Szydłowa na Kielecczyźnie, absolwent Liceum Plastycznego w Kielcach i ASP w Warszawie (dyplom 1972) w pracowniach Stefana Gierowskiego (malarstwo), Haliny Chrostowskiej i Józefa Pakulskiego (grafika). Wieloletni profesor malarstwa w macierzystej uczelni. Wypracował własny styl nowoczesnego malarstwa sztalugowego w oparciu o żywy, fakturalny kolor i zmysłową figurację. Wychodząc od ciepło-zimnej abstrakcji, zawsze metaforycznie tytułowanej, a bliskiej warsztatowo europejskim mistrzowskim dokonaniom Nicolasa de Staëla czy Serge’a Poliakoffa, doszedł do osobistego figuralnego wariantu malarstwa-moralitetu, które śmiało można porównać formalnie ze sztuką abstrakcyjnego ekspresjonisty Willema De Kooninga, a bardziej całościowo, biorąc pod uwagę duchową motywację, ze sztuką praktykującego katolika i Paryżanina George’a Rouaulta. Najświeższe relacje łączą Czaplę z Nowymi Dzikimi (Neue Wilde), choć jego obrazy pozostają zawsze kolorystycznymi ucztami. MNKi przygotowało jego wielką retrospektywę w 2002 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Wystawie towarzyszył katalog.

Oprac. Iwona Rajkowska

Bibliografia:

  1. Czapla, W 30-lecie pracy twórczej, Kielce-Warszawa 2002, kat. 84, s. 91, 152

Powrót