Marian Czapla, Studium młodzieńca
Marian Czapla, Studium młodzieńca1997, sygn. l.g.r.: czapla ’97,
olej, płótno, 120,5 x 90,5 cm,
MNKi/W1341
 

Bardzo cenne wzbogacenie kolekcji obrazów Mariana Czapli w MNKi – jedna z 20 prac artysty stanowiąca część prywatnego daru dla MNKi z 2016 reprezentującego szerokość jego zainteresowań formalno-tematycznych w ramach kolorystycznego neo-ekspresjonizmu, kilka faz twórczości, 10 z nich jest opracowanych i reprodukowanych w kieleckim katalogu z 2002. Jeden z najlepszych aktów męskich o niezwykle wysublimowanej gamie kolorystycznej, pozbawiony standardowej drapieżności Neue Wilde.

Bibl.: Marian Czapla. W 30-lecie pracy twórczej, Kielce-Warszawa 2002, kat. 19, s. 61, 154

 

Marian Czapla (1946–2016)

Urodzony w Gackach k. Szydłowa na Kielecczyźnie, absolwent Liceum Plastycznego w Kielcach i ASP w Warszawie (dyplom 1972) w pracowniach Stefana Gierowskiego (malarstwo), Haliny Chrostowskiej i Józefa Pakulskiego (grafika). Wieloletni profesor malarstwa w macierzystej uczelni. Wypracował własny styl nowoczesnego malarstwa sztalugowego w oparciu o żywy, fakturalny kolor i zmysłową figurację. Wychodząc od ciepło-zimnej abstrakcji, zawsze metaforycznie tytułowanej, a bliskiej warsztatowo europejskim mistrzowskim dokonaniom Nicolasa de Sta?la czy Serge’a Poliakoffa, doszedł do osobistego figuralnego wariantu malarstwa-moralitetu, które śmiało można porównać formalnie ze sztuką abstrakcyjnego ekspresjonisty Willema De Kooninga, a bardziej całościowo, biorąc pod uwagę duchową motywację, ze sztuką praktykującego katolika i paryżanina George’a Rouaulta. Najświeższe relacje łączą Czaplę z Nowymi Dzikimi (Neue Wilde), choć jego obrazy pozostają zawsze kolorystycznymi ucztami. MNKi przygotowało jego retrospektywę w 2002 w Pałacu, a wydarzeniu temu towarzyszył obszerny katalog.

Powrót