Jonasz

 

Jonasz był izraelskim prorokiem, żyjącym w VIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Przypisuje się mu spisanie biblijnej Księgi Jonasza. Według tej Księgi Pan Bóg kazał mu udać się do Niniwy, stolicy Asyrii. Tam miał nawrócić mieszkańców na drogę skruchy i prawdy. Jednak Jonasz, chcąc uchylić się  od tego zadania, wsiadł na statek udający się w przeciwnym kierunku. W trakcie podróży na morzu rozpętała się burza i wtedy Jonasz uznał, że stało się tak, gdyż zaniechał misji zleconej przez Boga. Kazał załodze statku, by wyrzucili go za burtę. Kiedy to uczynili, sztorm ucichł, a Jonasza połknęła wielka ryba, w której brzuchu spędził trzy noce i trzy dni. Gdy ryba wypluła go na brzeg, udał się do Niniwy, by głosić tam słowo Boże. Mieszkańcy wraz królem pod wpływem jego nauki zaczęli pościć i gorąco się modlić. Dzięki temu Bóg oszczędził miasto.

Rzeźba ukazująca biblijnego Jonasza została wykonana z drewna topolowego (ryba) i drewna lipowego (postać ludzka). Jest oszczędna w formie, ale doskonale wyważona kompozycyjnie. Artysta za zespół prac (wśród nich był Jonasz) prezentowanych na Konkursie Współczesnej Ludowej Sztuki Religijnej w 2016 został wyróżniony nagrodą specjalną ufundowaną przez Zarząd Główny Civitas Chrystiana w Warszawie. Muzeum Narodowe w Kielcach zakupiło rzeźbę od artysty w 2017 roku.


Zbigniew Łabuda urodził się w 1946 r., jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych; rzeźbi od połowy lat 70. XX wieku. Pod koniec tego okresu w jego twórczości pojawiła się tematyka sakralna. Jest to jeden z nielicznych działających obecnie rzeźbiarzy ludowych w naszym województwie.

 

Oprac. Anna Latos-Paryska

Powrót