Kielich z monogramem wiązanym
EP i rosyjskim orłem dwugłowym
Czechy, huta nieznana, 
poł. XVIII w. 
szkło bezbarwne, złota folia

Boże Narodzenie
Marianna Wiśnios 
Rataje, 1994 
farby wodne, flamaster, ołówek,
kredka, karton

Henryk Sienkiewicz z hr. Janem
Tyszkiewiczem
1897

fotografia, papier fotograficzny

Miejsce odkrycia: Połaniec, pow. staszowski
Mennica: Lugdunum

Surowiec, technika: srebro, bicie stemplem
Waga: 3,654 g

Do Stanisława Małachowskiego referendarza
koronnego o przyszłym seymie Anonyma listów kilka
,
Kołłątaj Hugo, Lwów 1788

Portret Stefana Żeromskiego
Monika Żeromska

Warszawa, 1950
olej, płótno

Hetka rogowa
Miejsce odkrycia: grodzisko w Wiślicy
Chronologia: okres wczesnośredniowieczny
Surowiec: róg

Zmierzch. Nowogródzkie
Stanisław Czajkowski

1954 ?
olej, płótno
55,5 x 100 cm