Album podpisów osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską

Album podpisów osób zwiedzających Wystawę SienkiewiczowskąAlbum podpisów osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską
1901
rękopis, papier, papier fotograficzny,
maszynopis, technika introligatorska
36 x 24 cm
MNKi/S/169

 

W kwietniu mija 120 lat od otwarcia Wystawy Sienkiewiczowskiej, z której dochód przeznaczono na cele statutowe Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Wydział Wsparć, starając się ciągle o pozyskanie nowych środków na pomoc dla najuboższych mieszkańców miasta, postanowił poprosić autora Quo vadis o użyczenie jego dzieł w oryginałach i tłumaczeniach oraz dyplomów, adresów i darów, otrzymanych z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej. Henryk Sienkiewicz spełnił prośby przedstawicieli Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a nawet wzbogacił ekspozycję m.in. portretami rodzinnymi i rzeczami osobistymi.

Posiadając już pozwolenie pisarza, Wydział Wsparć zorganizował Komitet wystawowy, w skład którego weszli: Paweł Łuszczewski, adw. Edmund Czajkowski, ks. Jan Gralewski, Matjas Bersohn, Władysław Hulewicz, Bolesław Hałaczkiewicz, dr Władysław Rabski, red. Wacław Orłowski, Antoni Strzałecki, Michał Fijok, dr Kazimierz Wisłocki, Julian Skurzyński, dr Wacław Rydzykowski, Ferdynand Hoesic, dr Antoni Manduk, Zygmunt Kłobuszewski, Tadeusz Kraushar, Zygmunt Wolski, Stefan Demby, Czesław Gąsowski, Franciszek Jesionowski, Jan Woydyga, Józef Higersberg, Franciszek Rydzykowski i Feliks Kwaśniewski.

Przewodnictwo w Komitecie objął Franciszek Rydzykowski, prezes Wydziału Wsparć. Natomiast pozostali członkowie podjęli się sporządzenia katalogu, afiszów, znalezienia miejsca na ekspozycję i urządzenia jej.

Przygotowaniem katalogu wystawy zajęli się Stefan Demby, dr Wacław Rydzewski i Zygmunt Wolski. Pozycja prezentowała 364 eksponaty, ułożone w 11 kategorii, począwszy od fotografii i portretów, przez pisma Sienkiewicza, dzieła, autografy, dyplomy, dary jubileuszowe, pamiątki z podróży, obrazy, aż po nuty i albumy. Zdjęcia do publikacji wykonał fotograf Władysław Ryffert. Katalog ukazał się w 15. numerze tygodnika „Sport” z 13 kwietnia 1901 roku, poświęconemu Henrykowi Sienkiewiczowi. Redakcja gazety przeznaczyła część zysku ze sprzedaży na poczet Wydziału Wsparć. 

Wystawę zainaugurowano 13 kwietnia 1901 roku w siedzibie Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. Ceremonii otwarcia i poświęcenia ekspozycji dopełnił biskup Kazimierz Ruszkiewicz. W ciągu zaledwie 13 dni wystawę zobaczyło 14 tys. osób. Bilet w dniu wernisażu kosztował 50 kopiejek. Dochód w całości przeznaczono na pomoc dla najbiedniejszych. 

Album podpisów osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską pisarz otrzymał jako dowód wdzięczności za pomoc okazaną Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Album posiada oprawę z brązowej skóry ze złoconym, tłoczonym tytułem. Wewnątrz znajduje się tekst dedykacji i 121 podpisów osób indywidualnych oraz dwie fotografie na osobnych tekturowych kartkach wklejonych do albumu.

 

Strona tytułowa 15 numeru tygodnika Sport z 13 kwietnia 1901 roku

Strona tytułowa 15 numeru tygodnika "Sport" z 13 kwietnia 1901 roku

Strona tytułowa 15 numeru tygodnika Sport z 13 kwietnia 1901 roku

Fragment katalogu wystawy zamieszczony w 15 numerze tygodnika "Sport" z 13 kwietnia 1901 roku

Podpisy osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską znajdujące się w albumie

Podpisy osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską znajdujące się w albumie

dedykacja zamieszczona w Albumie

Dedykacja zamieszczona w Albumie podpisów osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską

Członkowie Komitetu Wystawy Sienkiewiczowskiej w 1901 roku


Członkowie Komitetu Wystawy Sienkiewiczowskiej w 1901 roku

 

 

Oprac. Marta Biegaj 

 

Bibliografia

Album podpisów osób zwiedzających Wystawę Sienkiewiczowską, 1901.

„Gazeta Polska” 1901, nr 100, s. 2.

Kowalska-Lasek A., Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Katalog zbiorów, Kielce 2016.

„Sport: tygodnik ilustrowany” 1901, R. 7, nr 15.

Powrót