Infula Cracoviensis gemmis...

Infula Cracoviensis gemmis suis distincta seu antistitum Cracoviensium ab ipfis cathedrae propriae, et christianae in Polonia fidei initiis deductorum elogia historico-politica et panegyres lyricae in quibus potior annalium polonicorum epitome, episcoporum in Ecclesiam et patriam merita, variis in negotiis functiones, legationes, in senatu et alibi res gestae praecipuae compendiose exhibentur. Ad christiano politicam eruditione omnibus directis. Authore p. Benedicto a s. Joseph Scholarum Piarum Varsaviae: Typis Collegij Scholarum Piarum, 1686 

MNKi/MBM/13262/SI

 

 

Ilustracja 1 Ilustracja 2

 

Prezentowany starodruk zawiera panegiryki, czyli teksty pochwalne sławiące biskupów krakowskich, ich działalność i zasługi na polu politycznym. Życiorysy wzbogacone są odami na cześć opisywanych osób. 

Ten rodzaj literatury pełen przesadnego zachwytu był często stosowany w siedemnastym wieku. Miał za zadanie m.in. zjednanie kogoś do określonej sprawy pochlebstwem. Wysławiał osobistości państwowe, mecenasów sztuki i literatury.

 

Ilustracja 3

Wydawnictwo dedykowane jest biskupowi krakowskiemu Janowi Małachowskiemu (1623–1699)  herbu Nałęcz jako wyraz wdzięczności za patronat nad omawianym starodrukiem. Dedykacja podpisana jest imieniem zakonnym autora Benedictvs a S. Ioseph Scholarvm Piarvm.

Katalog biskupów krakowskich ilustrowany był 61. drzeworytami, przedstawiającymi herby dostojników kościelnych. Wśród nich znajduje się również herb Korab biskupa Jakuba Zadzika (1582–1642) fundatora Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, obecnie siedziby Muzeum Narodowego.

 

Ilustracja 4

Autor opisywanego druku Benedykt Zawadzki (1652–1705) urodził się i zmarł w Warszawie. Był pijarem, nauczycielem, rektorem kolegiów w Piotrkowie i Warszawie, autorem panegiryków, elegii i mów. To m.in. z jego inicjatywy powstała pierwsza pijarska drukarnia w Warszawie. W oficynie pijarów wydawano gazety, kalendarze, druki urzędowe, szkolne i okolicznościowe.

Starodruk został zakupiony do zbiorów biblioteki w 1973 roku przez ówczesnego kierownika Czesława Erbera (1929–2016), bibliologa, edytora, kolekcjonera ekslibrisu, twórcy licznych wystaw 

i wydawnictw poświęconych tej małej formie graficznej, badacza dziejów fotografii.

 

Oprac. Bogusława Skrzypczak

 

Bibliografia

Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2 Mazowsze z Podlasiem, Warszawa 2001.

Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014. 

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trznadlowski, Wrocław 1971. 
Powrót