Bali

Bali Jerzy StajudaBali 
Jerzy Stajuda (1936–1992)
1967

olej, płótno
63,9 x 103 cm
MNKi/W/1022

Jerzy Stajuda studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej w latach 50. i 60.  Krytyk sztuki (członek AICA), znawca malarstwa polskiego i europejskiego, twórczości starych mistrzów. Zwolennik tradycyjnego warsztatu i kunsztu. Wierzył „że obraz jest to rzecz, która ma swoje trwanie. Rzecz, do której się wraca, by odnaleźć w niej oczekiwane, ale i dostrzec nowe, przedtem niezauważone. Trwająca a zmienna. Rzecz jak morze”. 

Obraz jest przykładem malarstwa osobnego, niewiele mającego wspólnego z awangardą, poza głównym nurtem przemian sztuki.

 

Wystawy

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998/1999. 

 

Oprac. Iwona Rajkowska 

Bibliografia 

Jakimowicz A., Jerzy Stajuda. Malarstwo, Warszawa 1974. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 66–67. 

Powrót