Rytm pozorów czy pozór rytmów?

Rytm pozorów czy pozór rytmów?Rytm pozorów czy pozór rytmów?
Jadwiga Maziarska (1913–2003)

1950
olej, płótno
120 x 78,4 cm
sygn. na odwrocie w centrum oraz opis autorski: Maziarska Jadwiga…
MNKi/W/359

 

Jadwiga Maziarska studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego, Stefana Filipkiewicza i Ignacego Pieńkowskiego (dyplom w 1939 roku). Członkini Grupy Krakowskiej. Od końca lat 50. XX wieku przebywała wielokrotnie w Paryżu, od końca lat 40. pioniersko zajęła się kompozycjami czysto abstrakcyjnymi, antycypując na początku lat 50. zachodnie malarstwo materii – abstrakcję ciepłą, w przeciwieństwie do zimnej poddanej geometrycznym rygorom – prezentowany obraz jest przykładem tej ostatniej. Maziarska jednakowo traktowała obydwa te nurty abstrakcyjnego malarstwa. „Najciekawszą dla mnie sprawą jest to, […] że stwarzam podczas pracy pewną  grę, stając się jej przedmiotem”. 

 

Wystawy 

Malarstwo Polski Ludowej – Tendencje – Kierunki, Muzeum Narodowe w Kielcach 1979. 

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998/1999. 

Jadwiga Maziarska. Wystawa monograficzna, Miejska Galeria Sztuki Extravagance w Sosnowcu 2002.

 

Oprac. Iwona Rajkowska

Bibliografia 

Jadwiga Maziarska. Wystawa monograficzna, Sosnowiec 2002.  

Kowalska B., Twórcy – postawy. Artyści mojej galerii, Kraków 1981. 

Oborny A., Kronika muzealna 1977, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1980, t. 11, s. 309–363. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 46–47.Powrót