Infula Cracoviensis gemmis...
Authore p. Benedicto a s. Joseph Scholarum Piarum Varsaviae: Typis Collegij Scholarum Piarum, 1686 

 

Tadeusz Kantor (1915–1990)
ok. 1963
olej, płótno 

 

Portret Konstantego Felicjana Szaniawskiego
autor nieznany
XVIII lub XIX w.

 

Adama Półtawskiego exlibrisy w drzeworytach,
Leszner T.,

Warszawa 1948

Rzeczpospolita Obojga Narodów, Szydłów 1593
pergamin, pieczęć opłatkowa,
sznur jedwabny

miejsce znalezienia: Strawczynek
dar: Jan Czarnocki, 1924
wymiary: 18 x 13 x 10 cm