Portret Konstantego Felicjana Szaniawskiego
autor nieznany
XVIII lub XIX w.

 

Adama Półtawskiego exlibrisy w drzeworytach,
Leszner T.,

Warszawa 1948

Rzeczpospolita Obojga Narodów, Szydłów 1593
pergamin, pieczęć opłatkowa,
sznur jedwabny

miejsce znalezienia: Strawczynek
dar: Jan Czarnocki, 1924
wymiary: 18 x 13 x 10 cm

Antoni Starczewski
1972
linoryt, papier
40 x 40 cm

Józef Szermentowski
1853
akwarela, papier,
19x28,6 cm