Zatrzymane w czasie

Zatrzymane w czasie Zatrzymane w czasie
Jan Janusz Walasek (ur. 1953)

1986
olej, płótno
119,4 x 149,5 cm 
sygn. na odwrocie i opis autorski śr.g.: Walasek
MNKi/W/1092

 

Jan Janusz Walasek, urodzony w Kielcach, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Mieczysława Wejmana i Jana Świderskiego (dyplom w 1980). Wykładowca na Akademii Świętokrzyskiej, także rysownik i grafik.

 

Wystawy

Indywidualna wystawa, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 1987. 

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998/1999. 

Sztuka Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach i BWA w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 2005/2006.

Oprac. Iwona Rajkowska 

Bibliografia 

Jeżewska E., Nabytki działów artystycznych i regionalnych w latach 1987–1988. Dział Malarstwa i Rzeźby, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 274, 279. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 214–215.

Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Kielce 2005, s. 113.  

 

Powrót