Owoce

Tadeusz Dominik, Owoce
Tadeusz Dominik (1928–2014)

1974
akryl, płótno
97 x 115 cm
sygn. p.d.r.: Dominik
MNKi/W/145

 


Tadeusz Dominik studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa), potem pracował tam jako wykładowca. Zdobywca nagrody na wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 roku oraz Nagrody im. George'a Rowneya w 1973 roku. Pierwszy laureat Nagrody im. Jana Cybisa. Stypendysta rządu francuskiego 1958–1959 i fundacji Forda 1961–1962. Kolorysta, grafik (w tym grafika komputerowa), projektant tkanin, ceramiki. 

 Jerzy Zanoziński napisał o nim: „Maluje lekko i swobodnie, co dość często upoważnia krytyków do porównywania go ze śpiewającym ptakiem albo też dzieckiem”; zaś Stefan Hołówko: „Dominik jest kolorystą. […] To nieustanne przerzucanie kolorowych mostów pomiędzy widzem a wspaniałością natury jest wciąż potęgującą się namiętnością Dominika. […] Wirtuozostwo techniczne nie jest zamierzeniem ani ostatecznym celem tego malarstwa, lecz jego naturalnym składnikiem. Łatwość, z jaką Dominik maluje, jest przyrodzona, ale artysta doprowadza ją świadomie do perfekcji, czując, że bez niej wypowiedź nie byłaby na tyle pogodna i śpiewna, aby wyrazić jego ufny, bezpośredni stosunek do życia”.

 

Wystawy

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998/1999.


Oprac. Iwona Rajkowska

Bibliografia

Hołówko S., Wrażenia budowane kolorem, „Projekt” 1969, nr 2, s. 9–10.

Jeżewska E., Wystawa jubileuszowa. Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach z lat 1984–1988, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 377.  

Oborny A., Kronika muzealna 1975, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1977, t. 10, s. 553. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 156–157.

Zanoziński J., Współczesne malarstwo polskie, Warszawa 1974.

 

Powrót