Polisa ubezpieczeniowa Henryka Sienkiewicza

Polisa ubezpieczeniowa Henryka SienkiewiczaPolisa ubezpieczeniowa Henryka Sienkiewicza
1897
druk, rękopis
44 x 27,5 cm
MNKi/S/708

 

 

W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach zachowała się polisa ubezpieczeniowa Henryka Sienkiewicza. Dokument został zawarty
7 maja 1897 roku pomiędzy pisarzem a Towarzystwem Ubezpieczeń „Przezorność” w Warszawie w ramach ubezpieczeń jednostkowych od nieszczęśliwych wypadków. Polisa opiewa na kwotę 15 000 rubli. 

Składa się z dwóch dużego formatu ozdobnych kart. Na pierwszej stronie umieszczono  tytuł – ozdobną czcionką z liściem palmy i liliami, a poniżej szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz wizerunek syreny z pochodnią. Pod tekstem zasadniczym widnieją podpisy dyrekcji Towarzystwa, a w lewym dolnym rogu czerwony znaczek skarbowy z odciskiem pieczątki. Strony druga i trzecia zawierają szczegółowy regulamin, a strona czwarta stosowne obliczenia. Polisa nosi numer 612. 

Firma, wybrana przez autora Trylogii na ubezpieczyciela, powstała w 1891 roku. Jej siedziba znajdowała się przy placu Małachowskiego 4 w Warszawie. Była to spółka akcyjna, której pakiet został w 1927 roku wykupiony przez słynne brytyjskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Prudential”. W latach 1931–1933 wybudowała w stolicy pierwszy polski drapacz chmur – liczący 68 metrów wysokości (16 pięter).    

 

Oprac. Łukasz Wojtczak

Powrót