Czerwony pejzaż

Czerwony pjezażCzerwony pejzaż
Kazimierz Ostrowski (1917–1999)

1982
akryl, płótno
87,6 x 123,3 cm
sygn. p.g.r.: K. OSTROWSKI
MNKi/W/392

 

Kazimierz Ostrowski studiował w Paryżu w pracowni Fernanda Legéra w latach 1949–1950 (stypendium rządu francuskiego) i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie-Gdańsku (w pracowniach Janusza Strzałeckiego, Artura Nachta-Samborskiego i Jacka Żuławskiego, dyplom obronił w 1952 roku), wykładowca tamże.

 

 

 

Wystawy

Indywidualna wystawa, Biuro Wystaw Artystycznych w Gdańsku 1986.

Jubileuszowa wystawa na 80-lecie Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1988–1989.  

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.

 

Oprac. Iwona Rajkowska 

 

Bibliografia 

Jeżewska E., Wystawa jubileuszowa. Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach z lat 1984–1988, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 377. 

Oborny A., Nabytki artystyczne w latach 1985–1986, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1992, t. 16, s. 329–330. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 198–199.

Powrót