U schyłku nocy

U schyłku nocyU schyłku nocy
Janusz Eysymont (1930–1991)

1975
akryl, płótno
74,7 x 60,8 cm 
sygn. p.d.r.: Janusz Eysymont 75
MNKi/W/155Janusz Eysymont studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Andrzeja Kobzdeja (dyplom obronił w 1957 roku). Odbył liczne podróże po Francji i Włoszech. Stworzył projekty tkanin drukowanych dla przemysłu lniarskiego. Członek grupy Rekonesans (1964), zaczynał od abstrakcji ciepłej, doszedł do geometrycznej „o akcentach sztuki wizualnej”. 

Praca z okresu abstrakcji zimnej, jedna z wielu podobnych, prezentująca, za pomocą jasnych i ciemnych smug, najważniejszy dla artysty problem – oddania malarsko światła. Łączył w swoich pracach scjentyzm z metafizyką, dochodząc do obrazów monochromatycznych.

 

Wystawy 

Malarstwo Polski Ludowej – Tendencje – Kierunki, Muzeum Narodowe w Kielcach 1979.

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Kielcach, od 2019. 

 

Oprac. Iwona Rajkowska 

Bibliografia 

Oborny A., Kronika muzealna 1978, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1982, t. 12, s. 409. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 144–145. Powrót